Silvia Hänig
communication strategist - gender leadership consultant, i-KOM

Silvia Hänig, i-KOM
Sessions